Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2012-06-05 11:42:15za rok 2012
2012-06-04 14:00:38Informacja z wykonamia budżetu gminy 2011 r.
2012-06-04 14:00:30Informacja z wykonamia budżetu gminy 2010 r.
2012-06-04 14:00:16Budżet Gminy
2012-02-27 14:24:19ZW 2009
2012-02-27 14:24:04ZW 2008
2012-02-27 14:23:55ZW 2007
2012-02-27 14:23:34ZW 2006
2012-02-27 14:23:19ZW 2005
2012-02-27 14:18:59ZW 2012
2012-02-27 14:18:49ZW 2011
2012-02-27 14:16:11ZW 2011
2012-02-06 13:14:47Urzad Stanu Cywilnego
2012-02-06 13:13:19Urzad Stanu Cywilnego
2012-02-06 13:03:46V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą
2012-02-06 12:21:48I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego
2012-02-06 12:00:14Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Srodowiska i Mienia Komunalnego
2012-02-06 11:57:14Referat Finansowo - Podatkowy
2012-02-06 11:13:13ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
2012-01-25 09:25:43Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej
2012-01-25 09:24:18Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie
2011-12-20 11:20:46Podatek od nieruchomości
2011-12-20 11:16:29Podatek od środków transportowych
2011-12-20 11:13:25Podatek rolny i leśny
2011-12-14 09:17:13Wójt Gminy
2011-12-14 09:15:36Przyjęcia interesantów
2011-12-14 09:07:54Przyjęcia interesantów
2011-12-14 09:05:45Przyjęcia interesantów
2011-12-13 22:20:46Przyjęcia interesantów
2011-12-13 22:16:15Przyjęcia interesantów
2011-12-13 22:06:22Wójt Gminy
2011-12-13 22:05:09Wójt Gminy
2011-10-24 08:48:14Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
2011-10-13 21:43:09Szkoła Podstawowa w Ostrowcach
2011-10-13 21:37:30Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
2011-08-19 07:52:08Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej
2011-07-25 12:23:38Publikowanie strony
2011-06-02 14:24:09Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie
2011-06-02 14:18:30Majątek Gminy
2011-05-23 12:31:06Podatek od nieruchomości