ZW 2002

Zarządzenia Wójta z roku 2002


Załączone pliki:
zw/1/2002 (zw_1_2002.pdf - 43.474 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:15:39 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarzadzenie Wójta w sprawie zastępcy Wójta Gminy Nowy Korczyn
zw/2/2002 (zw_2_2002.pdf - 46.211 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:17:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wojta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości mienia komunalnego
zw/3/2002 (zw_3_2002.pdf - 105.229 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:19:20 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
zw/4/2002 (zw_4_2002.pdf - 170.487 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:21:35 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
zw/5/2002 (zw_5_2002.pdf - 687.403 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:26:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl