URG Rok 2002

Uchwały Rady Gminy z roku 2002


Załączone pliki:
I/1/2002 (I_1_2002.pdf - 36.593 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 09:49:54 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie Przewodniczącego Rady Gminy
I/2/2002 (I_2_2002.pdf - 40.506 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:24:36 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
I/3/2002 (I_3_2002.pdf - 66.453 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:26:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie uchwalenia Statutu Gminy NK
I/4/2002 (I_4_2002.pdf - 36.601 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:26:52 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
I/5/2002 (I_5_2002.pdf - 36.038 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:27:34 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie powołania Sekretarza Gminy
I/6/2002 (I_6_2002.pdf - 89.738 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:28:45 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie ustalenia warunków pracy, płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego RG do dokonywania czynnościw sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
I/7/2002 (II_7_2002.pdf - 80.446 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:30:11 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2003 r., zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określa inkasentów i ich wynagrodzenia
II/8/2002 (II_8_2002.pdf - 209.764 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:32:09 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie obniżenia wysokości składek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku
II/9/2002 (II_9_2002.pdf - 127.192 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:34:12 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wysokości składek podatku od nieruchomości, zarządzanie jego poborem w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
II/10/2002 (II_10_2002.pdf - 205.544 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:36:05 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określania wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
II/11/2002 (II_11_2002.pdf - 383.926 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:39:08 Redaktor: Leszek Chrobot
II/12/2002 (II_12_2002.pdf - 337.94 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:41:40 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
II/13/2002 (II_13_2002.pdf - 88.34 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:42:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie powołania stałych komisji RG oraz ustalenia ich składów osobowych
II/14/2002 (II_14_2002.pdf - 196.067 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:44:31 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych RG w NK
II/15/2002 (II_15_2002.pdf - 56.518 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:45:37 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określenia wysokości zasad na jakich przewodniczącemu Rady Sołeckiej przysługuje dieta
II/16/2002 (II_16_2002.pdf - 149.694 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:46:56 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002
II/17/2002 (II_17_2002.pdf - 59.933 KB)
Data publikacji: 2004-02-21 14:47:49 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wynagrodzenia Wójta

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl