ZW 2003

Zarządzenia Wójta z roku 2003


Załączone pliki:
zw1/2003 (zw_1_2003.pdf - 72.08 KB)
Data publikacji: 2004-03-15 21:36:22 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie przystąpienia szkół z terenu Gminy Nowy Korczyn do konkursu "Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią" Edycja 2003 pod hasłem "Czyste powietrze - zdrowe społeczeństwo".
zw2/2003 (zw_2_2003.pdf - 73.853 KB)
Data publikacji: 2004-03-15 21:37:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
zw3/2003 (zw_3_2003.pdf - 634.757 KB)
Data publikacji: 2004-03-15 21:45:01 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
zw4/2003 (zw_4_2003.pdf - 117.341 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:21:15 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnopolskiego przeprowadzonego w dniach 7-8 czerwca 2003r
zw5/2003 (zw_5_2003.pdf - 80.177 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:22:55 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
zw6/2003 (zw_6_2003.pdf - 117.388 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:23:59 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw7/2003 (zw_7_2003.pdf - 81.063 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:25:18 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zw8/2003 (zw_8_2003.pdf - 76.104 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:26:16 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zw9/2003 (zw_9_2003.pdf - 79.66 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:27:36 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zw10/2003 (zw_10_2003.pdf - 78.587 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:28:37 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zw11/2003 (zw_11_2003.pdf - 124.979 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:30:09 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw12/2003 (zw_12_2003.pdf - 138.735 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 10:31:50 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
zw12/06/2003 (zw_12_2003_06.pdf - 560.926 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:53:32 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw15/2003 (zw_15_2003.pdf - 80.491 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:55:07 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw16/2003 (zw_16_2003.pdf - 55.225 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:55:46 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw17/2003 (zw_17_2003.pdf - 101.084 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:56:37 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw18/2003 (zw_18_2003.pdf - 78.668 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:57:25 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowym Korczynie
zw19/2003 (zw_19_2003.pdf - 83.508 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:58:15 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
zw20/2003 (zw_20_2003.pdf - 48.028 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 11:58:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok
zw21/2003 (zw_21_2003.pdf - 244.345 KB)
Data publikacji: 2004-03-20 12:00:32 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
ZW 22/2003 (zw_22_2003.pdf - 55.126 KB)
Data publikacji: 2004-04-05 22:04:10 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie sporządzenia spisu z natury
Informacja o stanie mienia komunalnego (inf_o_st_mien_kom.pdf - 239.346 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:28:09 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego
URG w spr uchwal budżetu gminy na 2004 r (uch_budzet_gminy.pdf - 1132.947 KB)
Data publikacji: 2004-02-24 10:35:44 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl