2002 Rok
2002 Rok

Załączone pliki:
Kwiatkowska Teresa (teresa_kwiatkowska.zip - 216.088 KB)
Data publikacji: 2003-07-12 12:52:39 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe - fprmat zip
Barbara Gajda (barbaragajda.zip - 392.919 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:10:33 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Korczak Roman (korczakroman.zip - 406.64 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:13:24 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Skrzela Jolanta (skrzelajolanta.zip - 412.804 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:20:58 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Karnawalska Barbara (karnawalskabarbara.zip - 375.128 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:12:18 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Szafraniec Krystyna (szafranieckrystyna.zip - 270.146 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:31:06 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Wawrzeniec Sławomir (wawrzeniecslawomir.zip - 339.589 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:32:31 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Stefańska Małgorzata (stefanskamalgorzata.zip - 261.907 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:30:07 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Wilk Jerzy (wilkjerzy.zip - 308.529 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:33:54 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Luter Halina (luterhalina.zip - 255.032 KB)
Data publikacji: 2003-07-01 18:57:18 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: oświadczenie majątkowe
Misiaszek Jerzy (misiaszekjerzy.zip - 287.288 KB)
Data publikacji: 2003-06-28 18:17:38 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Majcher Stefan (majcherstefan.zip - 248.74 KB)
Data publikacji: 2003-07-01 19:00:26 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: oświadczenie majątkowe
Nowak Janina (nowakjanina.zip - 255.906 KB)
Data publikacji: 2003-07-01 19:03:42 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: oświadczenie majątkowe
Bogusława Ziętara 2 (zietaraboguslawa2.zip - 311.767 KB)
Data publikacji: 2003-11-07 10:41:24 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe dyrektora SP w NK
Kliś Jadwiga (klisjadwiga.zip - 347.47 KB)
Data publikacji: 2003-11-07 08:56:55 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe
Kruk Bożena (krukbozena.zip - 274.317 KB)
Data publikacji: 2003-11-07 08:54:11 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl