Dług publiczny
Dług publiczny

Załączone pliki:
Dług publiczny (dlug_publiczny.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2005-01-31 14:12:15 Redaktor: Henryk Krzyżański

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl