Sesje Rady Gminy
Informacje o Sesjach Rady Gminy dostępne w Biurze Obsługi Rady Gminy w Nowym Korczynie

Urząd Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl