Rok 2004
Rok 2004

Załączone pliki:
Janusz Gajda 2004 (om_janusz_gajda_2004.pdf - 678.747 KB)
Data publikacji: 2005-07-06 14:09:16 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Józef Boduszek 2004 (om_j_boduszek_2004.pdf - 769.655 KB)
Data publikacji: 2005-06-17 13:14:23 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Henryk Krzyżański 2004 (om_h_krzyzanski_2004.pdf - 595.183 KB)
Data publikacji: 2005-06-17 13:11:53 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Janina Zapiórkowska 2004 (om_j_zapiorkowska_2004.pdf - 744.375 KB)
Data publikacji: 2005-06-17 13:20:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Janusz Gajda 2004 korekta (om_j_gajda_2004_kor.jpg - 25.686 KB)
Data publikacji: 2005-11-16 05:55:31 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2004
Henryk Krzyżański 2004 korekta (om_h_krzyzanski_2004_kor.jpg - 37.617 KB)
Data publikacji: 2005-11-16 05:54:30 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2004

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl