2004 r
2004 r

Załączone pliki:
Andrzej Cerazy 2004 (om_a_cerazy_2004.pdf - 721.427 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:38:32 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Bolesław Gadawski 2004 (om_b_gadawski_2004.pdf - 676.41 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:40:06 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Zbigniew Jagiełło 2004 (om_zbigniew_jagiello_2004.pdf - 788.488 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:40:46 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Władysław Jaworski 2004 (om_wladyslaw_jaworski_2004.pdf - 767.955 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:41:24 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Artur Jaroszek 2004 (om_a_jaroszek_2004.pdf - 715.8 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:42:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Teresa Kliś 2004 (om_teresa_klis_2004.pdf - 679.389 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:42:31 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Jolanta Krupska 2004 (om_jolanta_krupska_2004.pdf - 715.965 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:43:02 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Wiktor Kwas 2004 (om_wiktor_kwas_2004.pdf - 690.514 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:43:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Jan Lizak 2004 (om_j_lizak_2004.pdf - 757.724 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:48:44 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Danuta Ragan 2004 (om_d_ragan_2004.pdf - 717.382 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 11:50:26 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Witold Świech 2004 (om_witold_swiech_2004.pdf - 742.794 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 06:16:35 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Józef Trela 2004 (om_jozef_trela_2004.pdf - 791.714 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 06:17:44 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Anna Wiśniewska 2004 (om_a_wisniewska_2004.pdf - 754.342 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 06:19:01 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Paweła Zagaja 2004 (om_pawel_zagaja_2004.pdf - 752.618 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 06:20:11 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
Tadeusz Stecki 2004 (om_t_stecki_2004.pdf - 844.166 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 12:38:16 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004
om_Jolanta Krupska korekta (om_jolantakrupska_04_kor.jpg - 27.961 KB)
Data publikacji: 2005-12-01 21:40:14 Redaktor: Leszek Chrobot
Andrzej Cerazy 2004 korekta (om_andrzejcerazy_04r_kor.jpg - 40.846 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:25:36 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Anna Wiśniewska 2004 korekta (om_annawisniewska_04r_kor.jpg - 41.718 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:25:59 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Artur Jaroszek 2004 korekta (om_arturjaroszek_04r_kor.jpg - 39.992 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:26:23 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Bolesław Gadawski 2004 korekta (om_bolesławgadawski_04r_kor.jpg - 42.11 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:26:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Danuta Ragan 2004 korekta (om_danutaragan_04r_kor.jpg - 41.041 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:27:13 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Jan Lizak 2004 korekta (om_janlizak_04r_kor.jpg - 35.615 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:27:34 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Józef Trela 2004 korekta (om_jozeftrela_04r_kor.jpg - 42.565 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:27:54 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Wiktor Kwas 2004 korekta (om_wiktorkwas_04r_kor.jpg - 41.898 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:28:14 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Władysław Jaworski 2004 korekta (om_wladyslawjaworski_04r_kor.jpg - 44.094 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:28:35 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
Zbigniew Jagiełło 2004 korekta (om_zbigniewjagiello_04r_kor.jpg - 32.199 KB)
Data publikacji: 2005-12-21 06:28:57 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 - korekta
om Teresa Kliś korekta (om_teresaklis_04_kor.jpg - 42.326 KB)
Data publikacji: 2005-12-01 21:41:21 Redaktor: Leszek Chrobot

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl