URG_Rok 2006
Uchwały Rady Gminy 2006 rok

Załączone pliki:
URG/I/1/2006 (URG_I_1_2006.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:22:12 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG/I/2/2006 (URG_I_2_2006.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:22:44 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG/II/3/2006 (URG_II_3_2006.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:23:57 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.
URG/II/4/2006 (URG_II_4_2006.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:25:28 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Nowym Korczynie.
URG/II/5/2006 (URG_II_5_2006.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:26:02 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Nowy Korczyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
URG/II/6/2006 (URG_II_6_2006.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:26:29 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta
URG/II/7/2006 (URG_II_7_2006.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2006-12-07 15:27:03 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
URG/III/8/2006 (URG_III_8_2006.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 08:58:59 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2007
URG/III/9/2006 (URG_III_9_2006.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 08:59:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
URG/III/10/2006 (URG_III_10_2006.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:05:21 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007 i zwolnień w tym podatku.
URG/III/11/2006 (URG_III_11_2006.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:06:04 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
URG/III/12/2006 (URG_III_12_2006.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:06:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
URG/IV/13/2006 (URG_IV_13_2006.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:07:09 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1 do URG/IV/13/2006 (Zalacznik Nr 1 do URG_13_2006.xls - 16.384 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:08:01 Redaktor: Leszek Chrobot
URG/IV/14/2006 (URG_IV_14_2006.doc - 138.752 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:09:05 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2007 rok.
URG/IV/15/2006 (URG_IV_15_2006.doc - 62.464 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:09:33 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 29 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/2006 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007 i zwolnień w tym podatku oraz uchwałę Nr III/9/2006 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
URG/IV/16/2006 (URG_IV_16_2006.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:09:57 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Nowy Korczyn.
URG/IV/17/2006 (URG_IV_17_2006.doc - 21.504 KB)
Data publikacji: 2007-01-04 13:10:27 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowy Korczyn.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl