2009 r
2009 r

Załączone pliki:
Małgorzata Matusik om za 2009r (Malgorzata_Matusik_om_za_2009r.pdf - 1048.017 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:18:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Artur Guła om za 2009r (Artur_Gula_om_za_2009r.pdf - 942.949 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:17:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Artur Jaroszek om 2009r.pdf (Artur_Jaroszek_om_2009r.pdf - 1125.822 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:20:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Beata Skowron om 2009r (Beata_Skowron_om_2009r.pdf - 983.99 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:22:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Elżbieta Pięta om 2009r (Elzbieta_Pieta_om_2009r.pdf - 910.326 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:23:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krzysztof Kawa om 2009r (Krzysztof_Kawa_om_2009r.pdf - 1001.492 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:25:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krzysztof Mącznik om 2009r (Krzysztof_Macznik_om_2009r.pdf - 902.015 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:26:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krzysztof Waryło om za 2009r (Krzysztof_Warylo_om_za_2009r.pdf - 917.009 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:27:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Paweł Zagaja om 2009r (Pawel_Zagaja_om_2009r.pdf - 986.984 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:28:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Piotr Śliwa om 2009r (Piotr_Sliwa_om_2009r.pdf - 969.237 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:29:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Stanisław Wieczorek om 2009r (Stanislaw_Wieczorek_om_2009r.pdf - 996.797 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:30:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Tadeusz Pasternak om za 2009r (Tadeusz_Pasternak_om_za_2009r.pdf - 981.54 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:31:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Tadeusz Stecki om za 2009r (Tadeusz_Stecki_om_za_2009r.pdf - 1170.57 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:32:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Teresa Krupska om 2009r (Teresa_Krupska_om_2009r.pdf - 1062.041 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:33:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Władyslaw Trela om 2009r (Wladyslaw _Trela_om_2009r.pdf - 1051.437 KB)
Data publikacji: 2010-06-04 14:34:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl