Wybory Samorządowe 2010
Wybory Samorządowe 2010

Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy z dn.29.09.2010 (Obwieszczenie_Wojta_Gminy_z_dn_29_09_10.pdf - 129.209 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 23:17:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Rozporzadzenie wybory 2010 (Postanowienie_Komisarza_wzborczego_ws._powoania_terytorialnych_komisji_wyborczych.pdf - 410.357 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 23:19:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Postanowienie Komisarza wzborczego ws. powoania terytorialnych komisji wyborczych (Postanowienie_Komisarza_wzborczego_ws._powoania_terytorialnych_komisji_wyborczych_2010.pdf - 410.357 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 23:21:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (GKW_numery_list.docx - 11.923 KB)
Data publikacji: 2010-11-08 15:07:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Uchwała GKW w w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (GKW_powolanie_OKW.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2010-11-08 15:08:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowy Korczyn (GKW_Obwieszczenie_kandydaci_Wojt_ws2010.doc - 46.067 KB)
Data publikacji: 2010-11-08 15:11:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (GKW_Obwieszczenie_kandydaci_radni_ws2010.docx - 23.144 KB)
Data publikacji: 2010-11-08 15:12:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Uchwała GKW w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Nowy Korczyn (GKW_zmiana_skladu_OKW_ws2010.docx - 12.237 KB)
Data publikacji: 2010-11-14 13:58:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wykaz przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych (wykaz_przew._i_z-cow_OKW_ws2010.pdf - 22.318 KB)
Data publikacji: 2010-11-19 23:03:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
WYNIKI wyborów Wójta Gminy Nowy Korczyn (GKW_wojt_ws2010.pdf - 92.541 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 12:37:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
WYNIKI wyborów do Rady Gminy Nowy Korczyn (GKW_rada_gminy_ws2010.pdf - 167.926 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 12:40:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Nowy Korczyn (OKW_uchwala_o_ponownym_glosowaniu_ws2010.pdf - 18.131 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 12:42:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
WYNIKI - WYBORY WóJTA GMINY NOWY KORCZYN - ponowne głosowanie (GKW_wojt_wyniki_II_tura_ws2010.pdf - 87.414 KB)
Data publikacji: 2010-12-06 01:01:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zaświadczenie - WYBORY WóJTA GMINY NOWY KORCZYN - ponowne głosowanie (GKW_wojt_zaswiadczenie_II_tura_ws2010.pdf - 49.786 KB)
Data publikacji: 2010-12-06 01:01:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Komunikat (KOMUNIKAT_ws2010.pdf - 152.331 KB)
Data publikacji: 2011-01-19 13:34:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Rozporzadzenie (rozp_tresc_rady_ws2010.pdf - 46.261 KB)
Data publikacji: 2011-01-19 13:35:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Załaczniki pdf (zalaczniki_do_rozporzadzenia_w_sprawie_rad_ws2010.pdf - 168.704 KB)
Data publikacji: 2011-01-19 13:36:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Załaczniki word (zalaczniki_do_rozporzadzenia_w_sprawie_rad-1_ws2010.rtf - 291.905 KB)
Data publikacji: 2011-01-19 13:36:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Oświadczenie (oswiadczenie art. 84 ust. 2b_ws2010.pdf - 28.729 KB)
Data publikacji: 2011-01-19 13:41:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl