2010r (kadencja 2010-2014)

2010r (kadencja 2010-2014)

Pliki PDF do otwarcia należy użyć programu Adobe Reader
Preferowana przeglądarka: Mozilla Firefox


Załączone pliki:
Paweł Kulik om za 2010r (Pawel_Kulik_om_za_2010r.pdf - 1219.011 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 11:59:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn om za 2010r (Kazimiera_Goldyn_om_za_2010r.pdf - 1289.602 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:18:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn
Anna Wiśniewska om za 2010r (Anna_Wisniewska_om_za_2010r.pdf - 1264.744 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:20:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn
Artur Gruchała om za 2010r (Artur_Gruchala_om_za_2010r.pdf - 2106.56 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:23:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Czesław Zawada om za 2010r (Czeslaw_Zawada_om_za_2010r.pdf - 1294.338 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:25:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Elżbieta Matuszewska om za 2010r (Elzbieta_Matuszewska_om_za_2010r.pdf - 1323.1 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:27:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Grzegorz Borla om za 2010r (Grzegorz_Borla_om_za_2010r.pdf - 1245.074 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:28:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krystyna Szafraniec om za 2010r (Krystyna_ Szafraniec_om_za_2010r.pdf - 4670.511 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:41:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Mariusz Wieczorek om za 2010r (Mariusz_Wieczorek_om_za_2010r.pdf - 1261.298 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:42:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Marzena Wilk Niedźwiedź om za 2010r (Marzena_Wilk_Niedzwiedz_om_za_2010r.pdf - 4343.719 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:52:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Stanisława Witkowska om za 2010r (Stanislawa_Witkowska_om_za_2010r.pdf - 1107.496 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:56:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Teresa Krupska om za 2010r (Teresa_Krupska_om_za_2010r.pdf - 1324.614 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 12:57:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wioletta Buczak om za 2010r (Wioletta_Buczak_om_za_2010r.pdf - 1320.453 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 13:00:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Władysław Trela om za 2010r (Wladyslaw_Trela_om_za_2010r.pdf - 1324.479 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 13:03:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zbigniew Zawada om za 2010r (Zbigniew_Zawada_om_za_2010r.pdf - 1270.29 KB)
Data publikacji: 2011-02-22 13:06:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Borla Grzegorz om2 za 2010r (Borla_Grzegorz_om2_za_2010r.pdf - 819.543 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:34:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Buczak Wioletta om2 za 2010r (Buczak_Wioletta_om2_za_2010r.pdf - 818.119 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:35:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Gołdyn Kazimiera om2 za 2010r (Goldyn_Kazimiera_om2_za_2010r.pdf - 809.786 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:36:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Gruchała Artur om2 za 2010r (Gruchala_Artur_om2_za_2010r.pdf - 788.507 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:37:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krupska Teresa om2 za 2010r (Krupska_Teresa_om2_za_2010r.pdf - 858.554 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:37:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Kulik Paweł om2 za 2010r (Kulik_Pawel_om2_za_2010r.pdf - 779.83 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:38:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Matuszewska Elżbieta om2 za 2010r (Matuszewska_Elzbieta_om2_za_2010r.pdf - 823.039 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:39:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Szafraniec Krystyna om2 za 2010r (Szafraniec_Krystyna_om2_za_2010r.pdf - 818.392 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:39:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Trela Władysław om2 za 2010r (Trela_Wladyslaw_om2_za_2010r.pdf - 829.547 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:40:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wieczorek Mariusz om2 za 2010r (Wieczorek_Mariusz_om2_za_2010r.pdf - 789.383 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:40:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wilk Marzena om2 za 2010r (Wilk_Marzena_om2_za_2010r.pdf - 827.457 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:41:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wiśniewska Anna om2 za 2010r (Wisniewska_Anna_om2_za_2010r.pdf - 815.453 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:43:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Witkowska Stanisława om2 za 2010r (Witkowska_Stanislawa_om2_za_2010r.pdf - 808.219 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:43:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zawada Czesław om2 za 2010r (Zawada_Czeslaw_om2_za_2010r.pdf - 828.8 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:44:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zawada Zbigniew om2 za 2010r (Zawada_Zbigniew_om2_za_2010r.pdf - 813.338 KB)
Data publikacji: 2011-05-18 11:45:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl