za rok 2011
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2011.

Załączone pliki:
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011 (opinia_rio_z_wykonania_budzetu_za_2011.pdf - 1085.762 KB)
Data publikacji: 2012-06-05 11:33:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2011 (Informacja_z_wykonania_budzetu_Gminy_Nowy_Korczyn_za_2011.pdf - 30.27 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 15:29:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl