2011r
2011 r

Załączone pliki:
Paweł Kulik om 2011 (Pawel_Kulik_om_2011.pdf - 2614.837 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:38:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn om 2011 (Kazimiera_Goldyn_om_2011.pdf - 2635.327 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:40:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn
Anna Wiśniewska om 2011 (Anna_Wisniewska_om_2011.pdf - 2593.975 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:49:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn
Artur Gruchała om 2011 (Artur_Gruchala_om_2011.pdf - 2436.7 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:52:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Czesław Zawada om 2011 (Czeslaw_Zawada_om_2011.pdf - 2654.38 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:53:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Elżbieta Matuszewska om 2011 (Elzbieta_Matuszewska_om_2011.pdf - 3056.853 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:57:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Grzegorz Borla om 201 (Grzegorz_Borla_om_2011.pdf - 2631.601 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 10:59:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Krystyna Szafraniec om 2011 (Krystyna_Szafraniec_om_2011.pdf - 2571.854 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:00:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Mariusz Wieczorek om 2011 (Mariusz_Wieczorek_om_2011.pdf - 2597.987 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:02:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Stanisława Witkowska om 2011 (Stanislawa_Witkowska_om_2011.pdf - 2484.684 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:25:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Teresa Krupska om 2011 (Teresa_Krupska_om_2011.pdf - 2786.271 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:32:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wioletta Buczak om 2011 (Wioletta_Buczak_om_2011.pdf - 2694.04 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:40:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Władysław Trela om 2011 (Wladyslaw_Trela_om_2011.pdf - 2752.215 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:42:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zbigniew Zawada om 2011 (Zbigniew_Zawada_om_2011.pdf - 2586.207 KB)
Data publikacji: 2012-06-04 11:49:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Marzena Wilk Niedzwiedz om 2011 (Marzena_Wilk_Niedzwiedz_om_2011.pdf - 2729.23 KB)
Data publikacji: 2012-08-31 14:22:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl