Za rok 2014
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2014.

Załączone pliki:
Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2014 (opinia_rio_z_wykonania_budzetu_za_1p_2014.pdf - 2451.711 KB)
Data publikacji: 2014-12-11 11:19:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl