Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączone pliki:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2017-01-23 10:34:26 Redaktor: Administrator
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok i ich części (wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2017-01-23 11:03:29 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl