Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Załączone pliki:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r. (analiza_GOK_2014.pdf - 95.828 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:48:19 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. (analiza_GOK_2015.pdf - 103.976 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:49:29 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r. (analiza_GOK_2016.pdf - 124.837 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:49:52 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. (analiza_GOK_2017.pdf - 141.25 KB)
Data publikacji: 2018-05-02 10:51:15 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. (analiza_GOK_2018.pdf - 136.549 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:52:04 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl