Plan Zamówień Publicznych
Plan Zamówień Publicznych

Załączone pliki:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 (zamowienia_publiczne_2018.pdf - 636.562 KB)
Data publikacji: 2018-02-22 10:16:17 Redaktor: Administrator

Urząd Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl