Za rok 2019
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2019

Załączone pliki:
Bilans jednostki buddżetowej (Bilans_2019_gmina.pdf - 259.525 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 12:53:27 Redaktor: Administrator
Zestawienie zmian w funduszu jednostki-umig (Zestawienie_2019_umig.pdf - 155.665 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 12:58:26 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki-umig (Rachunek_2019_umig.pdf - 175.876 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 12:59:16 Redaktor: Administrator
informacja z wykonania budżetu za 2019 rok (budzet_2019.pdf - 958.161 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:00:30 Redaktor: Administrator
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2019 rok (opinia_RIO_o_sprawozdaniu_z_wyk_budzet_za_2019.pdf - 122.523 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:04:20 Redaktor: Administrator
Bilans jednostki buddżetowej Gminy Nowy Korczyn (Bilans_2019_gmina1.pdf - 171.345 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:16:29 Redaktor: Administrator
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gmina Nowy Korczyn (Zestawienie_2019_gmina.pdf - 131.613 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:18:00 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki-Gmina Nowy Korczyn (Rachunek_2019_gmina.pdf - 145.585 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:19:39 Redaktor: Administrator
Bilans z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2019 r. (budzet_2019_gmina.pdf - 136.733 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:22:13 Redaktor: Administrator
Informacja dodatkowa Gminy Nowy Korczyn 2019 (Informacja_dodatkowa_2019.pdf - 552.565 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:24:10 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl