Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych

Załączone pliki:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych (zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf - 60.595 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:52:17 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl