za 2019 rok

Załączone pliki:
Bilans jednostki buddżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Bilans_PSPNK_2019.pdf - 528.394 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:11:19 Redaktor: Administrator
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (zestawienie_PSPNK_2019.pdf - 484.313 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:12:04 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki (Rachunek_PSPNK_2019.pdf - 670.738 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:13:06 Redaktor: Administrator
Informacja dodatkowa (Informacja_PSPNK_2019.pdf - 1778.211 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:13:58 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl