za rok 2019

Załączone pliki:
Bilans jednostki buddżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Bilans_SPB_2019.pdf - 582.883 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:21:56 Redaktor: Administrator
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (Zestawienie_SPB_2019.pdf - 507.848 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:22:53 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki (Rachunek _SPB_2019.pdf - 658.695 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:24:07 Redaktor: Administrator
Informacja dodatkowa (Informacja_SPB_2019.pdf - 1589.22 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 12:26:05 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl