za rok 2019

Załączone pliki:
Bilans jednostki buddżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Bilans_PSPSK_2019.pdf - 556.353 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 14:29:59 Redaktor: Administrator
zestawienie_PSPSK_2018.pdf (zestawienie_PSPSK_2019.pdf - 502.259 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 14:30:53 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki (rachunek_PSPSK_2019.pdf - 657.69 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 14:32:26 Redaktor: Administrator
Informacja dodatkowa (informacja_PSPSK_2019.pdf - 1722.292 KB)
Data publikacji: 2020-05-07 14:34:07 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl