Za rok 2020
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2020

Załączone pliki:
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok (opinia_RIO_o_mozliwosci_sfin_deficytu_w_2020.pdf - 87.539 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 13:58:32 Redaktor: Administrator
Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok (opinia_RIO_o_projekcie_budzetu_na_2020r.pdf - 170.23 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 14:00:31 Redaktor: Administrator
Opinia RIO o projekcie buchwały WPF Gminy Nowy Korczyn na lata 2020-2035 (opinia_RIO_o_projekcie_WPF_na_lata_2020-2035.pdf - 124.17 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 14:02:30 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl