Kadencja 2018 - 2023

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w kadencji 2018-2023


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl