Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika - zał. do wniosku o umorzenie podatku

Załączone pliki:
Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika (10523_OSWIADCZENIE_O_STANIE_MAJATKOWYM_PODATNIKA-1.doc - 58.88 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 11:52:46 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: załącznik do wniosku o umorzenie podatku

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl