Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - zał. do wniosku o umorzenie podatku

Załączone pliki:
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (Formularz_inform_przedst_przez_wnioskodawce.pdf - 50.375 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 12:15:47 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: załącznik do wniosku o umorzenie podatku

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl