Obwieszczenie

2010-09-07 09:43:23 Aktualności

zabezpieczenie podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie”

Wójt Gminy

W Nowym Korczynie

 

 

 Nowy Korczyn,2010-09-07

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wglądzie do akt  w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 , art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach działającego za pośrednictwem Pana Józefa Chaińskiego - Biuro Projektowo Wykonawcze „DELMER” ul. Warszawska 47/22; 25-539 Kielce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na : zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów, pow. Busko Zdrój , woj. świętokrzyskie” na niżej wymienionych odcinkach wałów:

Odcinek Nr 1 (16) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 3 + 070 – 3 + 200. zlokalizowany na terenie m. Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/1). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 8,0 m, L = 130,0 m zlokalizowana w korpusie wał p. powodziowego.

Działka ew. nr 1830, obręb Nr 11, Właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 2 (18) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 0 + 817 – 0 + 867. zlokalizowany na granicy wsi Winiary Wiślickie i Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/2). Projektowane odcinkowe podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego na zawalu, gruntem dowiezionym z rezerw w międzywalu. Parametry terenu podwyższonego F = 1100 m2, Vn = 530 m3.

Działka ew. Nr 178/4 – Obręb nr 25 w. Winiary Wiślickie – właściciel Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Kielce, ul. Witosa 86

Działka ew. nr – 153/1 – Obręb Nr 25 – w. Winiary Wiślickie – właściciele: Irena Majewicz c. Józefa i Wiktorii zam. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Partyzantów 9; Cecylia Miklaszewska c. Józefa i Wiktorii, zam. Kazimierza Wielka ul. 15 stycznia nr 35; Jadwiga Nowacka c. Józefa i Wiktorii, zam. Dąbrowa Górnicza, ul. Szenwalda 9/1; Jadwiga Dorota Węgrzyn, c. Wincentego i Haliny, zam. Nowy Korczyn ul. Plac Rynek 29.

Działka ew. nr 1665 – Obręb Nr 11 – Nowy Korczyn, właściciel Józefa Stulak c. Stanisława i Zofii, zam. Stary Korczyn 50, poczta Nowy Korczyn.

Odcinek Nr 3 (19) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 2 + 380 – 2 + 480. zlokalizowany na terenie w. Pawłów, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/3). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 100,0 m zlokalizowana w stopie wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 135, obręb Nr 14 – Pawłów, gm. Nowy Korczyn, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 4 (20) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 2 + 630 – 2 + 850. zlokalizowany na terenie w. Pawłów, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/4). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 220,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 135, obręb Nr 14 – Pawłów, gm. Nowy Korczyn, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 5 (24) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 6 + 220 – 6 + 320. zlokalizowany na terenie w. Błotnowola, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/5 i 6). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 100,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 6 (25) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 6 + 400 – 6 + 550. zlokalizowany na terenie w. Błotnowola, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/5 i 2/6). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 150,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 7 (26) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 7 + 610 – 7 + 730. zlokalizowany na terenie wsi Błotnowola i Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/7). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 8,0 m, L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 673, obręb Nr 2 – w. Błotnowola oraz działka ew. nr 396 – Obręb Nr 13 – w. Parchocin, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 8 (28) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 10 + 030 – 10 + 140. zlokalizowany na terenie wsi Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/8). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 7,0 m, L = 110,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 396, obręb Nr 13 – w. Parchocin, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 11 (17) – lewy wał rzeki Wisły (powyżej ujścia Nidy) km 1 + 280 – 1 + 400 zlokalizowany na granicy wsi Winiary Wiślickie i m. Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/11). Projektowane podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego (pozostałości starej łachy) o pow. F = 1300 m2 i Vn = 900 m3 gruntem dowiezionym z rezerwy zlokalizowanej w międzywalu.

Działka ew. nr 1670, obręb Nr 11 – w. Nowy Korczyn, właściciel Stefan Kowalski, zam. Stary Korczyn 68.

Działka ew. nr 1671, obręb Nr 11 – w. Nowy Korczyn, właściciel Adam, Edward Frączkiewicz, zam. Lubicz 4, poczta Nowy Korczyn.

Działka ew. nr 197, obręb Nr 25 – w. Winiary Wiślickie, właściciel Urząd Gminy – Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1

Działka ew. nr 1830 obręb Nr 11 – w. Nowy Korczyn, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kielce, ul. Witosa 86.

Odcinek Nr 12 (22) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 3 + 380 – 3 + 500. zlokalizowany na terenie wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/12). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364 i 366, obręb Nr 3 – w. Brzostków, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 13 (23) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 4 + 100 – 4 + 300. zlokalizowany na terenie wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/13). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 200,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, obręb Nr 3 – w. Brzostków, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Projektowane podwyższenie istniejącego obniżenia terenowego na zawalu o pow. F = 2500 m2 i Vn = 2000 m3 zlokalizowanego na działkach:

Działka ew. nr 160/1, obręb Nr 3 – właściciel Andrzej i Krystyna Gryc, zam. Brzostków 33, p-ta Nowy Korczyn

Działka ew. nr 161/1, obręb Nr 3 – właściciel Halina Trela, zam. Oświęcim, ul. Powstańców Warszawy 6/5.

Działka ew. nr 162/1, obręb Nr 3 – właściciel Barbara Podsiedlik ul. Kisieleckiego 9/26, 41- 219 Sosnowiec.

Działka ew. nr 163/1, obręb Nr 3 – współwłaściciele: Janina Kardynał, zam. Kożuchów, ul. Nowosolna 50; Stanisław Pasek, zam. Parchocin, p-ta Nowy Korczyn; Marian Wawrzyk, zam. Pawłów, p-ta Nowy Korczyn, Parafia Rzymsko – Katolicka w. Brzostkowie, p-ta Nowy Korczyn

Odcinek Nr 14 (27) – lewy wał rzeki Wisły (poniżej ujścia Nidy) km 8 + 685 – 8 + 885 zlokalizowany na terenie wsi Parchocin, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/14). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr 34 cm, h = 7,0 m, L = 200 m, zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala. Działka ew. nr 396, obręb Nr 13 – w. Parchocin – właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 15 (5) – lewy wał rzeki Nidy w km 3 + 150 – 3 + 280 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/15). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 130,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 414 – Obręb Nr 6 – właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86

Odcinek Nr 16 (6) – lewy wał rzeki Nidy w km 2 + 500 – 2 + 620 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/16). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 120,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 414 – Obręb Nr 6 – właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 18 (8) – lewy wał rzeki Nidy w km 1 + 835 – 1 + 950 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/18). Projektowany drenaż przechwytujący na bezodpływowym obniżeniu terenowym zlokalizowanym w rogu nasypu drogi i wału p. powodziowego o pow. F = 2900 m2

Działka ew. nr 446 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, właściciel Henryk Boduszek, zam. Grotniki Duże, p-ta Nowy Korczyn.

Działka ew. nr 413 i 263 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Działka ew. Nr 365, 375, 400 – Obręb Nr 6 w. Grotniki Duże, właściciel Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1.

Odcinek Nr 19 (9) – lewy wał rzeki Nidy w km 1 + 075 – 1 + 145 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże i Grotniki Małe, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/19). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 70 m, zlokalizowana w stopie wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 414, obręb Nr 6 – właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86.

Działka ew. nr 476 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, właściciel Urząd Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1.

Projektowane podwyższenie istniejącego zaniżenia terenowego na zawalu na pow. F = 340 m2, Vn = 230 m3.

Działka ew. 1234 – Obręb Nr 7 – Grotniki Małe, właściciel Tomasz Chojnacki, zam. Grotniki Małe 42, p-ta Nowy Korczyn.

Odcinek Nr 20 (13) – prawy wał rzeki Nidy w km 0 + 000 – 0 + 250 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/20). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 250,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 513 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Odcinek Nr 21 i 22 (11 i 12) – prawy wał rzeki Nidy w km 2 + 450 – 2 + 750 zlokalizowany na terenie wsi Grotniki Duże i Podraje, gm. Nowy Korczyn (załącznik mapowy Nr 2/21 i 22). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 6,0 m, L = 300,0 m w korpusie wału p. powodziowego zlokalizowanego na działce ew. nr 815 – Obręb Nr 6 – Grotniki Duże i działce ew. nr 513 – Obręb Nr 16 – Podraje właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

Działka ew. nr 115/1 – Obręb Nr 16 – Podraje, właściciel Waldemar Świech w. Podraje 1, p-ta Nowy Korczyn

Działka ew. nr 115/2 i 115/3 – Obręb Nr 16 – Podraje, właściciel Włodzimierz Tomal w. Podraje 24

Działka ew. nr 115/4 – Obręb Nr 16 – Podraje, właściciel Tadeusz Wypych w. Podraje 29, Nowy Korczyn.

Odcinek Nr 10 – lewy wał rzeki Wisły w km 18 + 080 – 18 + 610 zlokalizowany na terenie wsi Rataje Karskie, gm. Pacanów (załącznik mapowy Nr 2/10). Projektowana przesłona pionowa (liniowa) bentonitowo – cementowa gr. 34 cm, h = 8,0 m, L = 530,0 m zlokalizowana w stopie skarpy wału od strony międzywala.

Działka ew. nr 605 – Obręb Nr 16 – Rataje Karskie, właściciel Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 25-561 Kielce, ul. Witosa Nr 86.

 

W związku z tym informuje się, że:

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo wglądu w akta sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń co do zebranych dowodów                i materiałów w przedmiotowej sprawie . Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

                                                                                            Wójt Gminy                                                 inż.Wiktor Kwas

                       

 

Zobacz również: