Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2011-08-16 21:20:33 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn z dniem 12.08. 2011 roku ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

 

 

Lp.

Nr

KW

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

opis

Przeznaczenie w mpzp

Forma

zbycia

Cena sprzedaży

(złotych)

netto

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1.

 

 

 

KI1B/00045414/9

1210/1

0,0752

Nowy Korczyn

Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem handlowym położona w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn 

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących

sprzedaż

6 380,00 zł

Oraz koszt opracowania operatu szacunkowego

2.

 

 

 

KI1B/00001912/0

 

KI1B/00004554/3

1215/1

 

 

 

 

1215/3

0,0009

 

 

 

 

0,0140

 

 

 

Nowy Korczyn

Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym: Dz. nr ewid. 1215/1zabudowana  bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, dz. nr ewid. 1215/3 zabudowana około 1/1 budynkiem Banku Spółdzielczego - położone w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn 

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących

sprzedaż

3 503,00 zł

Oraz koszt opracowania operatu szacunkowego

 

 

 

3.

 

 

 

KI1B/00045281/7

 

 

1945/1

0,1943

 

 

 

Nowy Korczyn

Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym zabudowana  budynkiem handlowo-usługowym  położone w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn 

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących

sprzedaż

15 728,00 zł

Oraz koszt opracowania operatu szacunkowego

 

4.

 

 

 

KI1B/00045093/2

 

 

1610/2, 1610/3

0,0,197

0,1819

 

 

 

Nowy Korczyn

Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym: dz. nr ewid 1610/2 – utwardzony wjazd na posesję z ograniczeniem praw rzeczowych ( służebność przejazdu), dz.nr ewid. 1610/3  zabudowana  budynkiem mieszkalnym  położone w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn 

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie: obszar usług podstawowych istniejące

sprzedaż

7 097,00 zł

Oraz koszt opracowania operatu szacunkowego

 

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu 06.09.2011 r.

W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 w godz. 900 - 1400  w pokoju nr 11 lub nr tel. (0-41) 3771003 w.32.

Zobacz również: