Nabór na stanowisko Koordynatora ds szkoleń, doradztwa i promocji

2011-09-01 22:52:20 Ogłoszenia o naborze

Zarząd Stowarzyszenia G5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora ds szkoleń, doradztwa i promocji.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi stanowiska. 

Wykaz wymaganych dokumentów, które ma złożyć kandydat:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,
6. oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa umyślne,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Dokumenty kandydat składa w formie poświadczonych odpisów.( Akceptowane będzie własnoręczne poświadczenie)
Termin i miejsce składania podań:
Podania należy składać do 7 września 2011 r. do godziny 16.00, w siedzibie Stowarzyszenia G5, ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów.
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, decyduje data wpływu.
Termin otwarcia podań: 8 września 2011 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  12 września 2011 r. (o godzinie kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie)

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 12 września 2011 r.
Informacja o spełnianiu wymagań formalnych oraz rozstrzygnięciu konkursu opublikowane będzie w miejscach ogłoszenia.
Ogłoszenie ukazało się:
- na stronie internetowej Stowarzyszenia G5: www.stowarzyszenieg5.pl
- na stonie internetowej: www.pacanow.pl, www.solec-zdroj.eu, www.stopnica.pl, www.nowykorczyn.pl, www.wislica.pl.
                                                                                                                                            Pacanów, 01.09.2011

Zaczone pliki
Opis stanowiska pracy.pdf wymagania od kandytatów (41.379 KB)
Opis: Wymagania od kandydatów

Zobacz również: