OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-09-12 22:10:24 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm rzeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152 m. Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn ( działka po byłej Szkole Podstawowej).

Znak: ZITŚ.7330.26.2011

                                                         Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm.:

1. Akacja – nr 1 o obw. pnia - 100 cm,  nr 2 obw. pnia  - 117 cm, nr 3 obw pnia – 120 cm, nr 4 obw. pnia - 100 cm, nr 5 obw. pnia - 80 cm, nr 6 obw. pnia – 130 cm, nr 7 obw pnia – 100 cm,

2. Jesion  -  nr 8 obw. pnia – 150 cm, nr 9 obw. pnia 100 cm,

3. Topola  - nr 10 obw. pnia - 260 cm, nr 11 obw. pnia -  200 cm, nr 12 obw. pnia - 315 cm, nr 13 obw. pnia - 215 cm, nr 14 obw. pnia - 200 cm, nr 15 obw. pnia - 200 cm, nr 16 obw. pnia -200 cm, nr 17 obw. pnia - 200 cm, nr 18 obw. pnia - 200 cm, nr 19 obw. pnia – 200 cm, nr 20 obw. pnia – 170 cm, nr 21 obw. pnia - 170 cm, nr 22 obw. pnia – 200 cm, nr 23 obw. pnia – 210 cm, nr 24 obw. dnia – 210 cm, nr 25 obw. pnia - 260 cm, nr 26 obw. pnia – 260 cm, nr 27 obw. pnia – 240 cm, nr 28 obw. pnia 220 cm, nr 29 obw. pnia – 220 cm, nr 30 obw. pnia – 200 cm, nr 31 obw. pnia - 200 cm, nr 32 obw. pnia - 200 cm, nr 33 obw. pnia - 190 cm, nr 34 obw. pnia – 190 cm, nr 35 obw. pnia – 190 cm, nr 36 obw. pnia – 190 cm, nr 37 obw. pnia 170 cm, nr 38 obw. pnia – 200 cm, nr 39 obw. pnia – 200 cm, nr 40 obw. pnia – 320 cm, nr 41 obw. pnia – 210 cm,  nr 42 obw. pnia – 210 cm, nr 43 obw. pnia – 100 cm, nr 44 obw. pnia – 330 cm, nr 45 obw. pnia – 280 cm.      
przeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152   m. Piasek  Wielki  gm. Nowy Korczyn ( działka po byłej Szkole Podstawowej).
Dopuszcza się sprzedaż drewna z każdego drzewa odrębnie.
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 8.00 – 10.00 ( w dni pracy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie)
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami ze strony Urzędu jest Pan Krzysztof Wojtaś – Inspektor Urzędu Gminy; tel. Nr (041) 3771003 w.31
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia 22.09.2011 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 6 złożyć ofertę w zamkniętej kopercie.
Oferta powinna zawierać:
- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
- wyrażoną liczbowo i słownie cenę za przedmiot przetargu w wartości brutto z wyszczególnieniem gatunku drzewa, oznaczenia numerowe, ilości sztuk i średnicy pnia.
- oświadczenie, że drzewa objęte przetargiem zostaną ścięte a drewno sprzątnięte, teren uporządkowany w terminie do dnia 20.10.2011 roku
- czytelny podpis oferenta.
Oferta zostanie odrzucona, gdy:
- będzie brak któregokolwiek oświadczenia,
- oferta będzie nie podpisana.
Otwarcie ofert nastąpi 22.09.2011 roku o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie sala nr 13 (sala konferencyjna)


PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 22 września 2011r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm przeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152 m. Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn (działka po byłej Szkole Podstawowej).

 

Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm przeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152 m. Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn ( działka po byłej Szkole Podstawowej).

1. Akacja – nr 1 o obw. pnia - 100 cm,  nr 2 obw. pnia  - 117 cm, nr 3 obw pnia – 120 cm, nr 4 obw. pnia - 100 cm, nr 5 obw. pnia - 80 cm, nr 6 obw. pnia – 130 cm, nr 7 obw pnia – 100 cm,

2. Jesion  -  nr 8 obw. pnia – 150 cm, nr 9 obw. pnia 100 cm,

3. Topola  - nr 10 obw. pnia - 260 cm, nr 11 obw. pnia -  200 cm, nr 12 obw. pnia - 315 cm, nr 13 obw. pnia - 215 cm, nr 14 obw. pnia - 200 cm, nr 15 obw. pnia - 200 cm, nr 16 obw. pnia -200 cm, nr 17 obw. pnia - 200 cm, nr 18 obw. pnia - 200 cm, nr 19 obw. pnia – 200 cm, nr 20 obw. pnia – 170 cm, nr 21 obw. pnia - 170 cm, nr 22 obw. pnia – 200 cm, nr 23 obw. pnia – 210 cm, nr 24 obw. dnia – 210 cm, nr 25 obw. pnia - 260 cm, nr 26 obw. pnia – 260 cm, nr 27 obw. pnia – 240 cm, nr 28 obw. pnia 220 cm, nr 29 obw. pnia – 220 cm, nr 30 obw. pnia – 200 cm, nr 31 obw. pnia - 200 cm, nr 32 obw. pnia - 200 cm, nr 33 obw. pnia - 190 cm, nr 34 obw. pnia – 190 cm, nr 35 obw. pnia – 190 cm, nr 36 obw. pnia – 190 cm, nr 37 obw. pnia 170 cm, nr 38 obw. pnia – 200 cm, nr 39 obw. pnia – 200 cm, nr 40 obw. pnia – 320 cm, nr 41 obw. pnia – 210 cm,  nr 42 obw. pnia – 210 cm, nr 43 obw. pnia – 100 cm, nr 44 obw. pnia – 330 cm, nr 45 obw. pnia – 280 cm.      

 

Komisja w składzie:

1.      Stefan Majcher – Kierownik Ref. Infrastruktury

2.      Krzysztof  Wojtaś – inspektor UG

3.      Łukasz Curyło – inspektor UG

 

Stwierdza:

Umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z drzew o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm przeznaczonych do wycięcia, rosnących na działce o nr ewid. 152 m. Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn ( działka po byłej Szkole Podstawowej).

 

Akacja

Na drzewo nr 1 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł

Na drzewo nr 2 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł

Na drzewo nr 3 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł

Na drzewo nr 4 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł

Na drzewo nr 5 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 70zł
 2. Pechciński Zbigniew, Piasek Wielki 82, 28-136 Nowy Korczyn  za cenę 50zł

Na drzewo nr 6 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł
 2. Pechciński Zbigniew, Piasek Wielki 82, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 70zł

Na drzewo nr 7 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 150zł

 

Topola

Na drzewo nr 10 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 11 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 280zł

Na drzewo nr 12 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł
 2. Piła Piotr, Bilczów 77, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 150zł

Na drzewo nr 13 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł
 2.  Piła Piotr, Bilczów 77, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 130zł

Na drzewo nr 14 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 15 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 16 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł
 2. Pechciński Krzysztof, Bilczów 7, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 130zł

Na drzewo nr 17 ofertę  złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 18 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 19 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 20 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 280zł

Na drzewo nr 21 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 280zł

Na drzewo nr 22 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 23 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 300zł

Na drzewo nr 24 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 310zł

Na drzewo nr 25 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł

Na drzewo nr 26 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł
 2. Buczak Robert, Piasek Wielki 39, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 150zł

Na drzewo nr 27 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł
 2. Gregorczyk Alicja, Piasek Wielki 168, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 150zł

Na drzewo nr 28 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł

Na drzewo nr 29 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł
 2. Szeniszewski Stanisław, Piasek Wielki, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 150

Na drzewo nr 30 ofertę złożyli:

 1. 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 31 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 32 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł

Na drzewo nr 33 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 260zł
 2. Szeniszewski Stanisław, Piasek Wielki, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 135zł

Na drzewo nr 34 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 260zł

Na drzewo nr 35 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 260zł
 2. Pechciński Krzysztof, Bilczów 7, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 190zł

Na drzewo nr 36 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 260zł
 2. Pechciński Krzysztof, Bilczów 7, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 130zł

Na drzewo nr 37 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 250zł

Na drzewo nr 38 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł
 2. Gregorczyk Alicja, Piasek Wielki 168, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 100zł

Na drzewo nr 39 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 220zł
 2. Buczak Robert, Piasek Wielki 39, 28-136 Nowy Korczyn za cenę 100zł

Na drzewo nr 40 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł

Na drzewo nr 41 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 310zł

Na drzewo nr 42 ofertę złożyli:

 1. 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 300zł

Na drzewo nr 43 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 200zł

Na drzewo nr 44 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 320zł
 2. Piła Piotr, Bilczów 77, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 150zł

Na drzewo nr 45 ofertę złożyli:

 1. PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica za cenę 350zł
 2. Piła Piotr, Bilczów 77, 28-100 Busko- Zdrój za cenę 150zł.

 

W związku z faktem, iż jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto wybrano PUH „AGRO-TRANS”, Konary 37, 28-130 Stopnica o łącznej wartości 10 410zł.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:                                                              Zatwierdził:

 

1.      ....................................................                                                      .................................

2.      ....................................................

3.      ....................................................


 

Zobacz również: