O G Ł O S Z E N I E

2008-03-06 15:40:19 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Bez nazwy

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Nowym Korczynie ogłasza nabór ofert na wykonanie piaskowania i malowania sześciu zbiorników czystej wody na ujęciu wody w Nowym Korczynie o pojemności 50 m3 i pojemności użytkowej 33 m3 czystej wody każdy.
Oferta winna zawierać zakres rzeczowy robót z określeniem wartości brutto ,oddzielnie dla każdego zbiornika oraz oddzielnie dla robót malarskich.
Termin składania ofert określa się do dnia 20 marca 2008 roku na adres: Urząd Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn lub osobiście pokój nr 6 w siedzibie Urzędu Gminy.

Osoba do kontaktu:
- koordynator komisji rozruchowej ujęcia w Nowym Korczynie - Małgorzata Matusik - telefon 502 422 826
- inspektor Urzędu Gminy Alina Żelazna - telefon 0) 41 377 -10 -03 wew. 32.

Zobacz również: