Zaproszenie do złożenia oferty

2013-07-01 13:11:50 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”

ZITŚ.271.3.2.2013                                                        Nowy Korczyn,1.07.2013r.

 

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu

„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”.

Dane techniczne:

·         Format - 1 kolumna (48 modułów), kolor

·         Emisja reklamy: piątek, lipiec 2013r

·         Zasięg regionalny powiat buski, pińczowski i kazimierski.  

·         Logotypy zostaną przesłane w formie elektronicznej

Termin składania ofert :9 lipca 2013r.

Oferty na w/w zadanie powinny zostać złożone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy przy ul. Krakowskiej 1, 28 -136 Nowy Korczyn.

Informacje dotyczące  w/w zamówienia udziela Stefan Majcher tel. 41 377 10 03 wew. 32 od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:00 – 15:00. 

 

Załączone pliki


>> Oferta cenowa

 

Wynik


Nowy Korczyn, 9.07.2013

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28- 136 Nowy Korczyn

 

informuje,

 

że podczas postępowania o zamówienie, którego szacowana wartość nie przekroczyła równowartości kwoty 14 000 Euro, pn.: Wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Media Regionalne sp. z o. o Oddział w Kielcach ul. Targowa 18, 25-520 Kielce za cenę 1 558,66 zł brutto.

Zobacz również: