Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-12-03 15:50:21 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

ZITŚ.271.15.2.2013                                                          Nowy Korczyn, 3.12.2013r.

 

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

Dane techniczne:

·         Format – 3/4 strony (36 modułów), kolor

·         Emisja reklamy w piątek: 20.XII.2013, 18.IV.2014, 1.VIII.2014, 12.IX.2014, 24.X.2014

·         Zasięg regionalny powiat buski, pińczowski i kazimierski.  

·         Logotypy zostaną przesłane w formie elektronicznej

Termin składania ofert: 10 grudnia 2013r. godz. 12:00.

Oferty na w/w zadanie powinny zostać złożone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy przy ul. Krakowskiej 1, 28 -136 Nowy Korczyn.

Informacje dotyczące  w/w zamówienia udziela Stefan Majcher tel. 41 377 10 03 wew. 32 od poniedziałku do piątku w  godzinach 7:00 – 15:00. 

 

Załączone pliki


>>Oferta cenowa- załacznik nr 1-prasa

Zobacz również: