ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.3.3.2014

2014-09-30 11:35:04 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”.

Nowy Korczyn, dn. 30.09.2014r.

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.3.3.2014

 

1.      Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

 

2.      Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”.

 

I. 500 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych ze zrywanymi kartkami na rok 2015

Kalendarz na spirali, główka wypukła.

- Główka wypukła o wymiarach 310x200 drukowana  w 4 kolorach, foliowana folią błysk, kaszerowana z zawieszką z tyłu główki, służącą do zawieszenia kalendarza.

- Kalendaria o wymiarach 134x290 drukowane w 2 kolorach na papierze offsetowym (3x15 miesięcy + przekładka).

- Plecy o wymiarach 650x310 (3x210 + 20 mm na górne łączenie) drukowane na kartonie.

- Kalendaria łączone za pomocą spirali do pleców, okienko na środkowe kalendarium.

 

II.200 szt. kalendarzy ściennych formatu A 1

Drukowany na kredzie 150 g, lakierowany, na górze i na dole metalowa listwa (kolor dobrany do kolorystyki kalendarza).

 

Opracowanie graficzne w/w kalendarzy  zostanie wykonane wg projektu Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszystkie zastosowane przy realizacji kalendarzy oznaczenia, logotypy oraz informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską muszą być zgodne z obowiązującymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów RPO WŚ na lata 2007 - 2013”.

 

3.      Termin realizacji zamówienia – 21 dni od podpisania umowy

 

4.      Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.

 

5.      Inne istotne warunki zamówienia:

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

6.      Sposób przygotowania oferty.

      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

 

7.      Miejsce i termin złożenia ofert.

      Oferty można składać w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@nowykorczyn.pl  lub
  2. faxem: 41/ 377 10 44 lub
  3. drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Oferty należy składać do: 6 października 2014r., godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl.

 

 

8.      Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

 

Imię i nazwisko: Monika Kulczyk

Tel. 41 377 10 03 wew. 33

E-mail: m.kulczyk@nowykorczyn.pl

 

 

 

....................................................................

                                                                                       (data, podpis kierownika jednostki )

 

 

 

 

                                   … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

 

Załączone pliki


>>Oferta

>>Umowa

 


Nowy Korczyn, 6.10.2014

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Ul. Krakowska 1

28- 136 Nowy Korczyn

 

informuje,

 

że podczas postępowania o zamówienie, którego szacowana wartość nie przekroczyła równowartości kwoty 30 000 Euro, pn.: „Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Kazimierską Agencję Drukarską s. c. ul. Przemysłowa 9, Kazimierza Wielka, za cenę 4 200 zł brutto.

 

Zobacz również: