Informacja o wynikach naboru

2016-03-04 19:16:12 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

została wybrana Pani Agnieszka Starościak zam. Ostrowce 6.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniała obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

 

 

 

                                                                                     04.03.2016 r. Sławomir Wawrzeniec

Zobacz również: