Przetarg na sprzedaż samochodu marki POLONEZ

2009-02-17 22:48:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn Ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu marki POLONEZ

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu marki
POLONEZ
Dane Techniczne:
Rok produkcji - 1994
Liczba miejsc – 5
Pojemność silnika - 1600 cm3
Stan licznika – 240 000 km
Samochód można oglądać w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu, pod nr tel. 041 3771003
Cena wywoławcza 600 zł netto.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie dnia 26.02.2009r. o godz. 12:00 pok. Nr 13
Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić do dnia 26.02.2009r. do godz. 12:30 na konto Banku Spółdzielczego w Kielcach o/oddz. w Nowym Korczynie na rachunek Urzędu Gminy nr 11 8493 0004 0130 0200 0231 0005
Dowód wpłacenia wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: