XV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

2017-02-24 19:10:38 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że został ogłoszony przez KRUS, przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "XV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Zainteresowani wzięciem udziału w tym konkursie winni wypełnić druk zgłoszeniowy, i dostarczyć go do tutejszego Urzędu osobiście lub przez sołtysa wsi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 r. Informujemy, iż spośród zgłoszonych wniosków zostanie zgłoszone do udziału w konkursie.

Załączniki
  >> druk zgłoszeniowy [DOCX]
  >> regulamin [PDF]

Zobacz również: