Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lutego 2017 r.

2017-02-20 12:04:40 Aktualności

W dniu 20 lutego 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 23.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych.

Do pobrania:
   >> Obwieszczenie

Zobacz również: