Zawiadomienie

2017-11-14 13:03:25 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 65,02 ha, stanowi wspólnotę gruntową

Do pobrania
  >> treść zawiadomienia

Zobacz również: