Ogłoszenie

2018-03-26 23:31:15 Aktualności

Informuje się, że dnia 13 marca 2018 roku do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta ul. Sienna 5, 25-725 Kielce o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego p.t. Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Nowy Korczyn.

Termin   realizacji   zadania     od  dnia  1 maja 2018roku   do dnia 31 lipca 2018roku.

Wnioskowana kwota   6 026,00zł.

Do pobrania
  >> oferta realizacji zadania publicznego

Zobacz również: