Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-06 18:10:02 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęły wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle". W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie.

Do pobrania:
  >> treść obwieszczenia

Zobacz również: