ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z3.2018

2018-05-24 14:41:01 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn (wg przewidzianego zakresu ilościowego, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Do pobrania:
  >> zapytanie [DOCX]
  >> załączniki do zapytania [ZIP]


 

Nowy Korczyn, 06.06.2018r.

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28- 136 Nowy Korczyn

 

informuje,

 

że podczas postępowania o zamówienie, którego szacowana wartość nie przekroczyła równowartości kwoty 30 000 Euro, dotyczące dostawy, montażu słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: UTAL Sp. z O.O. Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, za cenę 26 844,75 zł brutto.

 

Zobacz również: