Decyzja Starosty Buskiego

2018-05-28 09:12:33 Aktualności

Uchylenie decyzji Starosty Buskiego o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej w obrębie Piasek Wielki, uznać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów miejscowości Piasek Wielki za mienie gromadzkie.

Do pobrania
  >> treść decyzji

Zobacz również: