OBWIESZCZENIE

2009-07-15 09:09:35 Aktualności

zawiadamiam: że na wniosek Związku Międzygminnego „ NIDA 2000” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn- Solec Zdrój dla odcinka znajdującego się na terenie gminy Nowy Korczyn usytuowanego na działkach nr ewid. :

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 14 lipca 2009r..

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie przepisów art.61 § 4, art.10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam:                                                                                   że na wniosek Związku Międzygminnego „ NIDA 2000” zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn- Solec Zdrój dla odcinka znajdującego się na terenie gminy Nowy Korczyn usytuowanego na działkach nr ewid. :

 

Obręb  NOWY KORCZYN jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 770, 1496, 1017, 1014, 1008, 1010, 775, 1865, 774, 773, 772, 771, 765, 767, 768, 1981, 739, 1904, 720, 763, 762, 756, 754, 753, 705, 751, 750, 749, 747, 745, 743, 741, 734, 733, 731, 724, 722, 718, 716, 714, 713, 711, 684, 709, 708, 707, 706, 704, 701, 698, 697, 696, 693, 694, 692, 691, 675, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 674, 673, 432, 434, 499, 1980, 226, 672, 1898,433.

Obręb   GROTNIKI DUŻE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 166, 21/4, 22, 40, 43, 44, 28, 29, 30, 31, 32, 186, 33, 34, 188, 35, 36, 37, 189, 38, 190, 39, 20

Obręb   GROTNIKI MAŁE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 275, 280, 136, 110, 111, 24, 22, 301, 83/1, 81, 82, 80, 79, 78, 77, 76, 73, 72, 71, 70, 75, 74, 69, 68, 29, 25, 23, 21

Obręb   GÓRNOWOLA jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid.11, 22, 17, 21,16, 8

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy GKB. 7331-CP/3/09) znajduje się na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i mienia komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 11.

 

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 12 czerwca 2009r.w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                         

WÓJT

                                                                       inż.Wiktor Kwas

 

Zobacz również: