Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 stycznia 2019r.

2019-01-14 23:20:11 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego nN 0,4 kV w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008, 828, 1268, 1023 Nowy Korczyn oraz dz. nr 165 Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: