Decyzja Starosty buskiego

2019-03-31 09:21:59 Aktualności

Orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Nowego Korczyna, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Do pobrania
  >> treść decyzji

Zobacz również: