Informacja Starosty Buskiego

2019-05-14 14:51:24 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, położonej w miejscowości Nowy Korczyn wyznaczam do dnia 31 maja 2020 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie.

Do pobrania
  >> Informacja

Zobacz również: