Obwieszczenie

2019-05-28 11:56:14 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie

Do pobrania
  >>obwieszczenie

Zobacz również: